Serbske ludowe spěwy

Wujšeł jo ten gólcyk

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Wujšeł jo ten gólcyk
tak rano do lěsa.

2. Co ga wón tak rano
tak rano lěsu kśěł.?

3. Nałamał jo sebje
tych drobnych kijaškow.

4. Wobzagroźił sebje
winowu zagrodku.

5. Pśileśeł jo ptašack
do teje zagrodki.

6. »Njezagowaj wina,
tog’ wina drobnego.«

7. »Ja njejsom pśileśeł,
tog’ wina zagowat.

8. Ja pak som pśileśeł
za źowćom zglědowat.«