Serbske ludowe spěwy

Źěštej dwě rědnej pó tšawku

2. ||: Jadna ta běšo bogata, :||
druga ta běšo chudobna.

3. ||: Chudobna kóšulu kasašo, :||
bogata pak jej tak źašo:

4. ||: »Pśec ga ty kasaš kóšulu, :||
gaž ja suknicku njekašu?«

5. ||: »Ty maš tog’ nana bogateg’, :||
ja njamam niźi nikogo.

6. ||: Zeźerjoš ty tu zelenu, :||
twój nan śi kupi cerwjenu.«

7. ||: »Njamaš ty niźi nikogo, :||
ga maš ty rědneg’’ lubego.«

8. ||: Bogata wjelgin płakašo, :||
chudobna pak jej tak źašo:

9. ||: »Pśec ga ty płacoš, bogata, :||
gaž ja chudobna njepłaku?«

10. ||: »Kak ga ja płakaś njederu, :||
gaž mamej jadnog’ lubego.

11. ||: Daj mě ty twójog’ lubego, :||
ja cu śi mójog’ bratša daś.«

12. ||: »Z twójim ja bratšom njeroźim. :||
A ten jo šelma brojaŕski.«

13. ||: A jo tam gólcyk kónje pasł, :||
wšykno za nima wótsłuchał.

14. ||: »Bog daj mě do rozyma nět, :||
kaku ja sebje wezmjeju.

15. ||: Wezmjeju sebje bogatu, :||
bogatu, gniwnu, njeźěłarnu.

16. ||: Wóna mě buźo prědkchytaś, :||
až som jej wšykno pśecynił.

17. ||: Wezmjeju sebje chudobnu, :||
chudobnu, pilnu, źěłarnu.

18. ||: Ta buźo se mě spódobaś, :||
pó mójom dwórje chójźecy.

19. ||: Buźomej pilnje źěłaśi, :||
Bog nama wšykno wobraźi.«