Serbske ludowe spěwy

Kotraž chce holička swoju česć měć

2. Kotryž chce hólčik swoju česć měć,
tón dyrbi w prawy čas z breje dom hić.