Serbske ludowe spěwy

Wulka je zyma nas nadpadnyła

1. Wulka je zyma nas nadpanyła,
Turka tón ćehne nam do kraja nuts.

2. Dže maće Wuherskoh’ młodoh’ pana,
Zo by wón Turcy napšećiwo stał?

3. Młody pan so na wójnu hotowaše,
Swoju wón młodu pań žohnowaše.

4. ›Bóh žohnuj tebe, ty młoda pani,
›Hač ja zas’ z wójny dom nepšićahnu.‹

5. Do pół su puća tam nepšijjeli,
’Cyše so młodemu panej pić.

6. Najał sej Turka pšec staru žonu,
Zo by jom’ z jjedom zawdała.

7. ›Lubosćje, lubosćje, stara žona,
›Daj so mi twojeje wody napić.‹

8. Tak khjetsy, hač so tej’ wody napi,
Zmolom wón jara ćežcy skhore.

9. ›Lubosć nej’, lubosć nej’, stara žona,
›Ty sy mi z jjedom zawdała.‹

10. ›By me mój bóh sam tak lubo mjeł,
›Zo by wón młodej pani k wedženju dał.‹

11. Dyž bje tam pšišło sobotu wečor,
Młoda pań knižkach lazowaše.

12. Młoda pań knižkach lazowaše,
Swoje te džjećatka nadowaše.

13. »Poskajće, ’ladajće lube džjeći,
»Kak so tom’ božim raju renje zwoni.«

14. »Kak so tom božim raju renje zwoni,
»To so tom’ našom’ nanej ke-mši zwoni.«

15. »’Cemy njet hići do za’rody,
»Tam ’cemy spjewać, so modlići.«

16. »Tam ’cemy spjewać, so modlići,
»Našeho boha nezabówać.«

17. Studnička je z krwejku pobjejžena,
Jjedleńka je k zemi pokhilena.