Serbske ludowe spiwy

Ha wowčer tam paseše zeleny hajk

2. Dźěchu tam nimo njoh wjele ludźi,
wšitcy jom »Pomhaj Bóh« prajachu,
wšitcy sej kłobučki zejmowachu.

3. »Přečo sej kłobučki zejmujeće?
||: Wšako dźě žadyn ja zemjan njejsym.« :||

4. »Hdy by ty žadyn mi zemjan njebył,
w somoće, židźe ty njeby chodźił,
tresatoh kłobučka njeby nosył.«

5. »Ka’ ha da njedyrbjał rjany chodźić,
hdyž mje moja lubka tak lubo ma,
zo je tak rjenje mje zwoblěkała.«

6. »Njedawaj, njedawaj horde słowa
abo će do tórma ćisnjemy,
do toho tórma mi twjerdoh jastwa.«

7. »Ja widźu, ja słyšu, mój nan tón jow dźe:
Zastaj wšak, nano mój, połsta wowcow,
wupłać mi žiwjenje z twjerdoh jastwa.«

8. »Połsta su wowcow mi wjele lubše,
||: dyžli ty, syno mój, njeposłušny.« :||

9. »Ja widźu, ja słyšu, moja maćer jow dźe:
Zastaj, moja maćerka, čornej kruwje,
wupłać mi žiwjenje z twjerdoh jastwa.«

10. »Čornej stej kruwje mi wjele lubšej,
||: dyžli ty, syno mój, njeposłušny.« :||

11. »Ja widźu, ja słyšu, mój bratřik jow dźe:
Zastaj, mój bratřiko, ryzy konja,
wupłać mi žiwjenje z twjerdoh jastwa.«

12. »Mi je mój ryzy kóń wjele lubši,
||: dyžli ty, bratře mój, njeposłušny.« :||

13. »Ja widźu, ja słyšu, moja sotra jow dźe:
Zastaj, moja sotřička, lindyr suknju,
wupłać mi žiwjenje z twjerdoh jastwa.«

14. »Lindyr je suknja mi wjele lubša,
||: dyžli ty, bratře mój, njeposłušny.« :||

15. »Ja widźu, ja słyšu, moja lubka jow dźe:
Zastaj, moja lubčička, kórarje,
wupłać mi žiwjenje z twjerdoh jastwa.«

16. Lubčička kórarje zastajiła,
||: lubemu žiwjenje wupłaćiła. :||

17. Wowčerja z jastwa won wjedźechu,
||: štyrjo jom hercy tam piskachu. :||

18. Bóle ći hercy tam piskachu,
||: bóle tón wowčer tam płakaše. :||

19. »Šłoj staj tu nimo mi nan a mać,
||: njejstaj so smiliłoj nan a mać. :||

20. Šłoj staj tu nimo mi bratr a sotra,
njejstaj so smiliłoj bratr a sotra:
Nětk je so smiliła luba lubka.«